1. Verbetering kwaliteit KVK Handelsregister

Het KVK Handelsregister is mede bedoeld om meer zekerheid te bieden bij het zakendoen. Bij de start van je onderneming wel zo prettig. Betrouwbaarheid van gegevens is daarbij van groot belang. Daarom komen er een aantal wijzigingen in de Handelsregisterwet.

Zo krijgt KVK een grotere rol bij de bestrijding van malafide praktijken, komen er scherpere regels bij de ontbinding van rechtspersonen en worden bestuursorganen verplicht geconstateerde onjuistheden in het KVK Handelsregister terug te melden.

2. Zorgverleners verplicht tot digitale inzage

Ga jij zelfstandig aan de slag als zorgverlener? Bijvoorbeeld als arts, fysiotherapeut, verpleegkundige of tandarts? Dan leg je in een medisch dossier de gegevens van je patiënten vast. Per 1 juli 2020 ben je verplicht je patiënten digitaal toegang te geven tot hun eigen medische gegevens. Dit betekent dat je je ICT-systemen zo in moet richten dat je dit veilig kunt doen.

3. Meer zekerheid bij platform-to-business

Zakendoen met digitale platforms wordt per 12 juli 2020 transparanter. Dat ga je ervaren je als je reserverings- en vergelijkingswebsites of online marktplaatsen en appstores gaat gebruiken. Of als je zelf een digitaal platform begint. Platforms moeten namelijk heldere en makkelijk te raadplegen algemene voorwaarden hebben en openheid bieden over de volgorde van zoekresultaten. Ook zijn ze verplicht duidelijkheid te geven over een besluit om een ondernemer van het platform te verwijderen. En over de behandeling van eigen producten in vergelijking met producten van andere organisaties die ook op hun platform worden aangeboden.

Ook als het hoofdkantoor niet in de Europese Unie gevestigd is, maar het platform daar wel actief is, zijn de nieuwe regels van kracht.

4. Personeel krijgt recht op aanvullend verlof

Als je start met personeel in loondienst, houd er dan rekening mee dat je personeel vanaf 1 juli recht heeft op aanvullend verlof als zijn of haar partner een kind heeft gekregen Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof voor partners met nog eens vijf weken verlengd. In die periode krijgt de werknemer een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van het salaris en heeft de werkgever geen loonkosten. De werkgever vraagt dit partnerverlof als aan bij UWV. UWV betaalt aan jou de uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. De werkgever mag zelf bepalen of deze de uitkering aanvult

Het extra verlof moet binnen een half jaar worden opgenomen en mag gespreid worden over die periode. Om gebruik te mogen maken van de regeling, moet de partner in de eerste vier weken na de geboorte al wel een week vrij hebben genomen. Ook moet het verlof minimaal een maand van tevoren bij de werkgever zijn aangevraagd, tenzij dat door vroeggeboorte niet mogelijk is.

6. Minimumloon en AOW stijgen

Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast aan de gemiddelde cao-lonen. Dat houdt dit keer in dat iedere werknemer boven de 21 jaar vanaf 1 juli minstens € 1.680 euro per maand verdient. Het gaat om een verhoging van 27 euro per maand, op 1 januari kwam er € 18,00 bij.

Deze bedragen gelden voor een volledig dienstverband. Het staat niet wettelijk vast hoeveel uren dat zijn. Doorgaans gaat het om een werkweek van 36, 38 of 40 uur.

Het minimumjeugdloon gaat ook omhoog. De bedragen variëren per juli van 504 euro bruto voor vijftienjarigen tot € 1.344 voor twintigjarigen. Tot nu toe lag het minimumloon voor jongeren tussen de € 496,10 en € 1.322,90.

Leeftijd JEUGDLOON percentage PER MAAND PER WEEK PER DAG
21 jaar en ouder 100% 1635,60 377,45 75,49
20 jaar 80% 1308,50 301,95 60,39
19 jaar 60% 981,35 226,45 45,29
18 jaar 50% 817,80 188,75 37,75
17 jaar 39,5% 646,05 149,10 29,82
16 jaar 34,5% 564,30 130,20 26,04
15 jaar 30% 490,70 113,25 22,65

7. Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers

Ga je starten met een bedrijf dat gebruikmaakt van uitzendkrachten uit andere EU-landen? Dan is het goed te weten dat deze groep werknemers vanaf 1 juli meer rechten heeft. Bijvoorbeeld bij huisvesting en overige vergoedingen. De rechten van deze uitzendkrachten worden hiermee bijna helemaal gelijkgetrokken met die van Nederlandse uitzendkrachten.

Let op! De ingangsdatum van deze wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

8. Wetswijzigingen voor maaltijdbezorgers

Per 1 juli 2020 moeten maaltijdbezorgers minimaal 16 jaar zijn.

9. Corona: regelingen, protocollen en maatregelen

Ook als je nog van start moet gaan met je bedrijf, zijn er momenteel coronaregelingen, -protocollen en -maatregelen die op jouw bedrijf van toepassing kunnen zijn.

Nadere informatie over genoemde onderwerpen is voorhanden bij de Kamer van Koophandel.

Bron: Kamer van Koophandel