jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht

Diensten met betrekking tot de centrale overheid, gemeenten, provincies, uitvoeringsinstellingen zoals UWV, SVB, LBIO, etc.

Juridisch en adviserend kunnen wij u behulpzaam zijn in de volgende kwesties:

 • Bezwaar maken  tegen een besluit van de overheid;
 • Het namens u optreden tijdens een hoorzitting;
 • Indienen van een voorlopige voorziening (soort kortgeding) bij de Bestuursrechter;
 • Instellen van beroep en hoger beroep bij de Bestuursrechter;
 • Het vertegenwoordigen van u tijdens een  zitting bij de Bestuursrechter;
 • Indienen van een verzoek om herziening indien er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden;
 • Bezwaar maken tegen een ten onrechte opgelegde boete;
 • Bezwaar maken tegen de vaststelling van de WOZ waarde van uw huis;
 • Problemen met het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO);
 • Het indienen van een klacht bij een overheidsorgaan zoals de politie;
 • Het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman of Gemeentelijke  ombudsman;
 • Indienen van een claim ingevolge Wet dwangsom bij de desbetreffende overheidsorgaan indien niet tijdig een besluit is genomen;
 • Etc.
jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht