Heeft u als particulier, ondernemer, zzp’er, vereniging of MKB een conflict, waar u zonder hulp niet meer uitkomt? Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, maar heeft u eigenlijk ook geen budget voor een dure reguliere advocaat?

Dan biedt Fight 4 your Right uitkomst. Snel, eerlijk, vertrouwd en effectief. Met deze uitgangspunten en met passie geeft Fight 4 your Right invulling aan haar juridische hulpverlening.

jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht

Diensten

Fight 4 your Right geeft u juridische ondersteuning of kan als uw gemachtigde optreden bij:

 • Personeel casuïstiek en arbeidsrecht, ook wanneer het gaat over de bijzondere rechtspositie van ambtenaren;
  • opstellen van arbeidscontracten;
  • vertegenwoordigen bij (straf)ontslag via UWV of rechtbank, sector Kanton;
  • controleren en/of opstellen van een vaststellingsovereenkomst;
  • transitievergoeding;
  • proces met Arboarts en/of vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid;
  • Verhalen van achterstallig salaris;
 • Bestuursrecht; kwesties met ministeries, gemeenten, uitvoeringsinstellingen zoals UWV en Sociale Verzekeringsbank; 
  • indienen klacht;
  • indienen bezwaarschrift, bijvoorbeeld tegen beschikking WOZ-waarde ;
  • indienen klacht bij Nationale ombudsman of Gemeentelijke ombudsman of bij Politie;
  • vertegenwoordigen van proces bij bestuursrechter tot en met de Centrale Raad van Beroep;
 • Huurrecht:
 • Vorderingsprocedures tot een bedrag van € 25.000,00;
 • Onterechte vorderingen al dan ingesteld door incassobureaus;
 • Het op maat maken van Algemene Voorwaarden;
 • Contractuele geschillen alsook het beoordelen/opstellen van contracten/huurovereenkomsten;
 • Advisering in bedrijfsvormen;
 • Opstarten van bedrijf vanuit de WW.

In eerste instantie wordt gekeken naar oplossingsmogelijkheden, die de tussenkomst van een rechter onnodig maken, zonder tekort te doen aan uw rechtsgevoel en/of uw belangen. Dit in verband met de beheersbaarheid en het beperken van kosten. Fight 4 your Right werkt zo nodig samen met een advocatenkantoor.

jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht

Zelfde kwaliteit, lager tarief

Fight 4 your Right garandeert u een uurtarief, dat vele malen lager is dan het tarief van een reguliere advocaat. Dit door de bedrijfskosten te beperken zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van de juridische dienstverlening. Fight 4 your Right beschikt over een ruime praktijkervaring en heeft veel zaken tot een succesvol einde weten te brengen.De kennis wordt op peil gehouden en vergroot door het volgen van cursussen alsook door het bijhouden van relevante uitspraken van de rechter.

Verder geeft Fight 4 your Right u eerlijke voorlichting over de kans van slagen. Bovenal garandeert Fight 4 your Right u een maximale inzet en dat daadwerkelijk voor uw belangen als cliënt, wordt opgetreden!

jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht