jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht

PARTICULIEREN

Dat het leven niet altijd eerlijk is weet iedereen. Vaak worden we op onverwachte momenten geconfronteerd met nare kwesties zoals een verkeerde behandeling, onterechte rekeningen of boetes, ontslag of vervelende huurkwesties. Een vriendelijk gesprek heeft geen zin of geen resultaat opgeleverd en u zit inmiddels met de handen in het haar. Fight 4 your Right kan u helpen om tot een zo eerlijk en nuttig mogelijke oplossing te komen. Hierbij wordt eerst gekeken naar manieren waarop wij u kunnen helpen om het probleem via correspondentie op te lossen. Dit uit het oogpunt van beheersbaarheid en kostenreductie. Mocht deze methode niet het gewenste resultaat opleveren dan kunnen we namens u een gerechtelijke procedure opstarten.

Juridische hulp bij:

 • het opstellen van een brief die u zelf kunt versturen;
 • het opstellen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking*;
 • een oplossing wanneer u een wanprestatie is geleverd;
 • het instellen van een vordering tot maximaal €25.000,-;
 • onterecht boetes;
 • het instellen van bezwaar tegen besluiten van de overheid;
 • het instellen van beroep tegen beslissingen op bezwaar door de overheid;
 • het instellen van hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep;
 • het indienen van een klacht;
 • huurkwesties;
 • de coördinatie tussen u en een advocaat.
jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht

Diensten met betrekking tot werk en ontslag:

Staat uw specifieke situatie niet tussen de opties? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. De kans is groot dat wij u toch kunnen helpen.

*Elke huiseigenaar ontvangt jaarlijks een WOZ-beschikking. Het is raadzaam om deze beschikking niet zomaar te accepteren. De waarde van uw eigen huis gaat namelijk een steeds grotere rol spelen in het belastingstelsel. De waarde werkt al door in vier belastingen: de gemeentelijke OZB, het eigen woningforfait voor de inkomstenbelasting, de waterschapsbelasting en vermogensrendementsheffing bij het tweede huis. Tevens bepaalt de WOZ de woningwaarde bij een erfenis.

jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht