jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht

Werknemers-Arbeidsrechten

Diensten met betrekking tot werk en ontslag:

  • het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst;
  • regulier ontslag;
  • ontslag op staande voet;
  • het voorkomen of oplossen van een arbeidsconflict;
  • begeleiding i.v.m. arbeidsongeschiktheid en/of een deskundigenoordeel bij het UWV;
  • het bepalen van een ontslagvergoeding;
  • het maken van bezwaar tegen een beslissing tot afwijzing van de aanvraag van een WW-uitkering;
  • het maken van bezwaar tegen het opleggen van een straf of boete door een uitkerende instantie;
  • het helpen met het opzetten van een onderneming vanuit een situatie van werkloosheid.

Staat uw specifieke situatie niet tussen de opties? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. De kans is groot dat wij u toch kunnen helpen.

jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht