jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht

RECHTSHULP ZZP / MKB

MKB

Als ondernemer wilt u zo veel mogelijk bezig zijn met uw bedrijf. Toch kunnen er zich zaken voordoen waarbij externe hulp noodzakelijk wordt. Ook kan Fight 4 your Right u van dienst zijn bij de start van uw onderneming en bij het voorkomen van juridische problemen. Heeft u bijvoorbeeld al gedacht aan goede algemene voorwaarden of het actualiseren daarvan?

Problemen met werknemers, zakenpartners, opdrachtgevers, leveranciers en andere personen, zijn soms niet te voorkomen. Fight 4 your Right kan u hierbij helpen. Alleen al uit het oogpunt van kosten – en tijdsbesparing is het beter om problemen zoveel mogelijk intern op te lossen. Wij kunnen hierbij optreden als mediator, zodat u zich weer zo snel mogelijk kunt concentreren op uw onderneming. Wanneer een interne oplossing niet mogelijk is kan een gerechtelijke procedure worden gestart. Hierbij is reeds duidelijk dat de werkgever op een actieve manier heeft getracht om tot een minnelijke oplossing te komen.

Juridische hulp aan gevestigde ondernemers:

 • het behandelen van personeelscasuïstiek zoals ontslag, ontslagonderhandelingen, de vorming van een personeelsbeleid, het opstellen van sociaal plan, een reorganisatie etc.;
 • mediation;
 • het opstellen van een ontbindingsovereenkomst;
 • het opstellen van arbeidscontracten;
 • het beoordelen van arbeidscontracten en contracten met leveranciers;
 • het opstellen of actualiseren van uw algemene voorwaarden;
 • de bemiddeling tussen de directie en het personeel om problemen te voorkomen c.q. op te lossen;
 • het instellen van een ondernemingsraad wanneer uw bedrijf dusdanig is gegroeid dat u aan deze wettelijke verplichting moet voldoen;
 • het opstellen van een bedrijfsreglement dat onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst;
 • huurkwesties;
 • het verhalen van loonschade;
 • incasso(‘s);
 • een onderzoek naar het recht op (Europese) subsidies;
 • de coördinatie tussen de onderneming en een advocaat.

Juridisch ondersteuning voor startende ondernemers:

 • de rechtsvorm die het beste bij uw onderneming past;
 • het opstarten van een onderneming vanuit de situatie van werkloosheid;
 • het opstellen van een businessplan dat is toegespitst op uw eigen onderneming;
 • het opstellen van algemene voorwaarden en het adviseren op welke wijze en op welk moment u deze aan klanten kunt overleggen;
 • een onderzoek naar aanspraak op (Europese) subsidies.

Staat uw specifieke situatie niet tussen de opties? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. De kans is groot dat wij u toch kunnen helpen.

jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht