Vecht voor uw recht,

ook in uw portemonnee

Wanneer u juridische hulp nodig heeft zijn er verschillende opties. Een van die opties is gefinancierde rechtsbijstand. Natuurlijk zou het fantastisch zijn als iedereen een bijdrage voor juridische hulp zou kunnen krijgen. Toch is deze vorm van rechtsbijstand voor velen niet beschikbaar. Gekeken wordt naar het verzamelinkomen van de rechtzoekende én die van zijn of haar partner zoals blijkt uit de belastingaanslag van twee jaar geleden.

Ook heeft u de mogelijkheid om een advocaat in te schakelen. Uit onderzoek blijkt dat een advocaat gemiddeld € 276,- per uur vraagt voor zijn diensten, exclusief bijkomende kosten. De gedachte dat deze dure advocaten u meer opleveren dan een juridische dienstverlener is een hardnekkig misverstand. Fight 4 your Right kan u dezelfde kwaliteit garanderen maar wel voor een lager uurtarief. Dit komt onder andere door de lage overheadkosten (bedrijfskosten). U betaalt dus niet indirect mee aan bijvoorbeeld een duur bedrijfspand.

Uurtarief:

  • tot Max. € 150, – per uur exclusief 21% btw.
  • Min. tarief wordt bepaald op basis van gesprek.

Daarnaast worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • administratieve kosten zoals briefpapier, portokosten en aanmaken dossier (maximaal 5% over het gedeclareerde honorarium),
  • kantoorkosten: afschrijving hardware, bijhouden kennis (maximaal 5 % over het gedeclareerde honorarium),
  • eventuele griffiekosten (administratieve kosten die door de rechtbank in rekening worden gebracht) worden één op één doorberekend.

Bij aanvang wordt er gekeken naar uw specifieke situatie. Dit kan betekenen dat de kosten in uw geval lager kunnen uitvallen.

Vergoeding mogelijk

Wanneer het bezwaar- of beroepschrift gegrond wordt verklaard is de overheid verplicht om volgens vastgelegde regels een vergoeding voor de proceskosten te betalen. Dit zijn dus ook de kosten die u voor de juridische hulp van Fight 4 your Right heeft moeten maken. In dat geval zijn de feitelijke kosten voor u nihil. Bovendien probeert Fight 4 your Right altijd de kosten die u moet maken te verhalen op de tegenpartij.

De prijzen worden jaarlijks (per 1 januari) verhoogd met de prijsindex afgegeven door het CBS.  

jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht