Gratis eerste gesprek

jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht

Een snelle en persoonlijke start

Tijdens het eerste kosteloze en vrijblijvende gesprek  wordt gekeken naar de kans van slagen. Wij geven u hier eerlijke voorlichting over, omdat wij geen kosten in rekening willen brengen voor een bij voorbaat verloren zaak. Wanneer blijkt dat er een reële kans van slagen bestaat wordt er een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst wordt zo effectief mogelijk afgestemd op uw specifieke situatie. Wanneer de cliënt een schriftelijke machtiging heeft verleend wordt meteen gestart met de behandeling van de zaak. Doordat u in direct contact staat met jurist Henk Schepers kan er snel gehandeld worden en/of worden gereageerd op verzoeken om informatie en brieven van de tegenpartij of van een vertegenwoordiger.

Wij komen naar u toe

Fight 4 your Right beschikt over een kantoor waar u meer dan welkom bent. Het kan ook zijn dat u liever heeft dat wij u op locatie of thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving bezoeken. U hoeft dan bijvoorbeeld niet te slepen met uw documentatie. Ook kan goed inzicht worden verkregen in de feiten en omstandigheden die u bewegen om juridische bijstand in te roepen. Tijdens het gehele proces wordt  persoonlijke contact onderhouden en wordt met u afgesproken welke actie wordt ondernomen en waarom.

Duidelijke afspraken en lage kosten

Wanneer u na het kennismakingsgesprek besluit om Fight 4 your Right in te schakelen wordt er een overeenkomst getekend waarin is weergegeven wat er zal worden gedaan en tegen welk uurtarief. Ook eventuele bijzondere afspraken worden in de overeenkomst meegenomen. U heeft dus een duidelijk beeld van wat u van ons kunt verwachten. U ontvangt in afschrift de stukken die worden geproduceerd evenals een maandelijks overzicht van de handelingen en een specificatie van de maandelijkse declaraties. Dit transparante contact zorgt ervoor dat u zelf inzicht blijft houden in de manier waarop Fight 4 your Right voor uw belangen opkomt!

Net als bij elk juridisch conflict kan er bij voorbaat geen garantie worden gegeven over het resultaat. Wel bent u verzekerd van de hoogst mogelijke inzet. De referenties van eerdere cliënten bewijzen deze stelling! Hoewel het tijd kost om zaken uit te zoeken, een goed en volledig dossier op te bouwen en een gemotiveerd stuk op papier te zetten kan op basis van ervaring een reële indicatie worden gegeven van de uiteindelijke kosten. Ook kan er een vast bedrag worden afgesproken, zodat u weet wat de maximale kosten zijn. Wanneer een betaling in één keer problematisch is kan er zonder extra kosten een redelijke betalingsregeling worden getroffen. Voor een volledige uitleg over de kosten kunt u kijken bij tarieven.

jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht