Nieuwe wetten in 2019 voor ondernemers met personeel

Juridische diensten Zoetermeer, jurist Zoetermeer, juridisch advies, juridische hulp, juridische zaken, zakelijke jurist, particulieren jurist, jurist overheid, arbeidsrecht jurist, juridische ondersteuning Zoetermeer, juridisch bijstand, juridisch adviseur Zoetermeer,

Wat verandert er op 1 januari 2019 voor werkgevers? Van extra geboorteverlof tot een vergoeding bij ongevallen en het minimumloon. Bekijk de belangrijkste wetswijzigingen voor ondernemers met personeel.

 

Extra geboorteverlof

WIEG staat voor de Wet invoering extra geboorteverlof. Volgens die nieuwe wet hebben werknemers vanaf 2019 recht op extra vrije dagen na de geboorte van hun kind.Het gaat om werknemers van wie hun vrouw of vriendin na 1 januari 2019 is bevallen. Zij krijgen recht op een volledige werkweek betaald verlof. Voorheen was dit twee dagen. 

De werknemer kan het verlof meteen opnemen na de bevalling of de vrije dagen verspreiden over de eerste vier weken na de geboorte.

In 2020 wordt het geboorteverlof nog verder uitgebreid. Dan mogen werknemers in het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken verlof opnemen. In die periode hoeft de werkgever geen loon te betalen, maar krijgt het personeel van het UWV een uitkering van 70 procent van hun loon. 

 

Vergoeding bij ongeval

Als uw bedrijf aansprakelijk is voor een situatie waardoor iemand overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt, moet je een vergoeding betalen aan (de naasten van) deze persoon. Dat staat in de nieuwe Wet vergoeding affectieschade. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsongeval. Als een van uw werknemers een ongeluk krijgt doordat u niet hebt gezorgd voor veilige werkomstandigheden, kunt u aansprakelijk worden gesteld.De vergoeding die u dan moet betalen is afhankelijk van de situatie en bedraagt tussen 12.500 en 20.000 euro. Bekijk een overzicht van de bedragen per situatie. 

 

Fiscale regeling buitenlandse werknemer verkort 

Als u buitenlandse werknemers in dienst neemt, of al hebt, met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt, dan kunt u gebruikmaken van de 30%-regeling.

 

De regeling houdt in dat u 30 procent van het loon, inclusief vergoedingen, belastingvrij mag verstrekken.

 

U hoeft er dus geen loonbelasting over te betalen.De looptijd van de 30%-regeling wordt op 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. Er komt alleen een overgangsrecht voor gevallen waarvan de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen door de verkorting. De voorwaarden van de 30%-regeling veranderen verder niet. 

 

Nieuw minimumloon

Het minimumloon wordt aangepast op 1 januari 2019. Het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen (vanaf 22 jaar) stijgt iets. Bij een volledig dienstverband gaat het om 1.615,80 euro bruto per maand.Het minimumjeugdloon stijgt ook iets.

 

Bekijk het volledige overzicht met nieuwe bedragen per leeftijd in het artikel Minimumloon 2019, vragen en antwoorden.Meer wijzigingen in 2019 voor uw bedrijf? 

Er gaan op 1 januari 2019 nog meer wetswijzigingen in die niet direct betrekking hebben op personeel, maar misschien wel van belang zijn voor uw bedrijfsvoering, zoals: 

  • Lage btw-tarief van 9 naar 6
  • procent
  • Belastingstelsel van vier naar
  • twee schijven
  • Meldcode kindermishandeling
  • aangepast
  • Betalingsregelingen
  • Belastingdienst samengevoegd
  • Binnenvaartcertificaat verplicht
  • Ruimere sportvrijstelling in btw

 

De ingangsdatum van sommige wetten was nog niet definitief tijdens de publicatie van dit artikel. Een wet kan pas ingaan als er goedkeuring is van de Tweede en Eerste Kamer of bij afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

De verwachting is wel dat alle wetten op 1 januari 2019 in werking treden. Op Ondernemersplein.nl vind je een actueel overzicht van (komende) wetswijzigingen voor bedrijven en de status ervan.Wetswijzigingen 2019 en 2020 In de loop van 2019 komen er mogelijk meer belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel.

 

Halverwege het jaar, op 1 juli 2019, zullen er in ieder geval weer een aantal nieuwe wetten ingaan.

Een belangrijke wetswijziging die al aangekondigd is voor 2020, is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Daarin staan veranderingen rond het ontslagrecht, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken.  

 

arbeidsrecht,Juridische hulp, jurist zoetermeer, juridisch advies, juridisch adviseur, juridische zaken, juridische diensten, particulier jurist, zakelijk jurist, ondernemers jurist, mkb jurist, werkgevers jurist, juridische bijstand, juridisch bijstaan,
particulier juridisch advies, juridische diensten particulier
juridisch advies overheid, juridische ondersteuning overheid, juridisch bijstaan overheid, jurist voor hulp overheid,
zakelijke juridische advies, juridisch bijstand, juridisch zakelijk advies,
fight4yourright, Juridische hulp, jurist zoetermeer, juridisch advies, juridisch adviseur, juridische zaken, juridische diensten, particulier jurist, zakelijk jurist, ondernemers jurist, mkb jurist, werkgevers jurist, juridische bijstand, juridisch bijstaan,

Fight 4 Your right

Eerdere berichten

Juridische hulp, jurist zoetermeer, juridisch advies, juridisch adviseur, juridische zaken, juridische diensten, particulier jurist, zakelijk jurist, ondernemers jurist, mkb jurist, werkgevers jurist, juridische bijstand, juridisch bijstaan,

Categorieën

Juridisch nieuws

Heeft u vragen?

+31 (0) 6-46161961

Open Man – Vrij

10:00 – 18:00

Hulp nodig?

info@fight4yourright.nl


Vecht voor uw recht, ook in uw portemonnee. Uit onderzoek blijkt dat een advocaat gemiddeld €276,- per uur vraagt voor zijn diensten, exclusief bijkomende kosten. Wij vele malen minder. 

Tijdens het eerste kosteloze en vrijblijvende gesprek  wordt gekeken naar de kans van slagen. Waar eerlijke voorlichting en kans van slagen voorop staat.

Klanten

Overweegt u om Fight 4 your Right in te schakelen? Laat u overtuigen door de tevreden cliënten die u voorgingen. Enkelen willen hun verhaal doen.

fight4yourright, JURIST, juridische diensten, juridisch advies, juridisch adviseur

Duidelijke afspraken en lage kosten, eerste gesprek GRATIS ! 

Door en voor héél Nederland 

fight4yourright, JURIST, juridische diensten, juridisch advies, juridisch adviseur

Duidelijke afspraken en lage kosten, eerste gesprek GRATIS ! 

Door en voor héél Nederland