.blog-post div p{padding-bottom:21px;padding-top:24px;font-weight:500;padding-left:24px;-webkit-filter:blur(0px) brightness(0.34) contrast(0.71) grayscale(0);filter:blur(0px) brightness(0.34) contrast(0.71) grayscale(0);margin-left:-27px;}.blog-post ul li{padding-left:5px;margin-left:18px;font-size:14px;}.blog-post div li{margin-left:22px;font-size:14px;}.blog-post div h3{margin-left:35px;min-height:38px;font-weight:600;text-shadow:rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px 1px 1px;}.page_content .site-main .blog-post{padding-left:20px;}.blog-post p em{font-weight:600;}.blog-post div h1{font-weight:700;}.blog-post div h2{font-weight:600;}.header_right ul li{font-size:11px;}.logo h1 a{font-weight:300;}

Vereniging – Stichting

Een vereniging of stichting wordt niet voor niets opgericht. De leden van een vereniging streven altijd een doel na zoals kennisdeling, een verbetering van kwaliteit of liefdadigheid. Ook verenigingen en stichtingen zijn echter gebonden aan regels en worden soms geconfronteerd met zaken waar niet direct een oplossing voor gevonden kan worden. Wij kunnen u hier in veel gevallen bij helpen, zodat de leden zich kunnen concentreren op de inhoud. Wij zijn er onder andere voor verenigingen van huiseigenaren* en winkeliers. Ook verenigingen en stichtingen, die zich bezighouden met vrijetijdsbesteding kunnen bij Fight 4 your Right terecht.

Fight 4 your Right rechtshulp en juridische ondersteuning kan verenigingen helpen bij:

  •     het opstellen en/of actualiseren van statuten/reglementen;
  •     het houden van toezicht op de naleving van statuten/reglementen;
  •     het adviseren van het bestuur;
  •     het bijhouden van de inschrijving van de Kamer van Koophandel;
  •     het oplossen van problemen betreffende de oplevering van de woningen;
  •     het maken van bezwaar tegen de WOZ-beschikking*.

 

Staat uw specifieke situatie niet tussen de opties? 

 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. De kans is groot dat wij u toch kunnen helpen.

*Leden van een vereniging van huiseigenaren ontvangen jaarlijks de WOZ-beschikking. Het is raadzaam deze beschikking niet zomaar te accepteren. De waarde van het eigen huis gaat namelijk een steeds grotere rol spelen in het belastingstelsel. De waarde werkt al door in vier belastingen: de gemeentelijke OZB, het eigen woningforfait voor de inkomstenbelasting, de waterschapsbelasting en de vermogensrendementsheffing bij het tweede huis. Tevens bepaalt de WOZ de woningwaarde bij een erfenis. Als vereniging voor huiseigenaren is het zinvol om bezwaar te maken. Wij kunnen u daarbij behulpzaam zijn.

Particulier
Particulier
Zakelijk
Overheid
Vereniging
Stichting
fight4yourright, JURIST, juridische diensten, juridisch advies, juridisch adviseur

Duidelijke afspraken en lage kosten, eerste gesprek GRATIS ! 

Door en voor héél Nederland 

fight4yourright, JURIST, juridische diensten, juridisch advies, juridisch adviseur

Duidelijke afspraken en lage kosten, eerste gesprek GRATIS ! 

Door en voor héél Nederland